Privacy

Privacy statement Oilistic

Oilistic, gevestigd aan Julianapark 46, 2022 AB in Haarlem,, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Simone van Geem is de Functionaris Gegevensbescherming van Oilistic. Zij is te bereiken via simone@oilistic.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oilistic verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Oilistic verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van haar klanten.

In de massagepraktijk

Voordat u een massage ontvangt kunnen we u vragen stellen mbt uw medische toestand en hierin hebben wij een beroepsgeheim. Bij de intake stellen we vragen over bijv. recentelijke blessures/ operaties of medicatiegebruik. Wij leggen deze gegevens echter niet vast. Bijzondere gegevens gebruiken we alleen voor zover dit wettelijk is toegestaan of met jouw toestemming. U hoeft deze gegevens ook niet met ons te delen. Houd er rekening mee dat je in sommige gevallen dan geen of minder goed gebruik kunt maken van onze dienst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Oilistic verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (hier kun je je elk moment voor afmelden)
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren.
 • Oilistic verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Oilistic neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oilistic) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Oilistic bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende persoonsgegevens:- Algemene Persoonsgegevens: deze gegevens worden gearchiveerd vanwege wettelijke verplichtingen en bewaard voor een periode van 7 jaar. E-mail adressen worden bewaard voor het versturen van nieuwsbrieven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Oilistic zal nooit persoonsgegevens verkopen of verstrekken aan derden voor commerciële doeleinden. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken (Oilistic gebruikt de nieuwsbrief generator Mailchimp) in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Oilistic gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oilistic neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met simone@oilistic.nl